Rekrutacja na szkolenia

Dnia 01.03.2021 rozpoczynamy I etap rekrutacji do projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00. Kursy (szkolenia) objęte rekrutacją: Certyfikowane szkolenia audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001 Grupa docelowa: Kierunek Zarządzanie i inżynieria Produkcji, II rok, St. Stacjonarne Continue Reading