Rekrutacja na staże 2023

Z dniem 11 stycznia 2023 rozpoczynamy rekrutacje na staże dla wszystkich kierunków Wydziału. Zakończenie I tury rekrutacji 18.01.2023. Warunki uczestnictwa w stażach dostępne są w Regulaminie zamieszczonym poniżej 20220331 Regulamin odbywania staży – ver_2023      

Rekrutacja na staże II tura

Z dniem 02 marca 2022 roku rozpoczynamy II turę rekrutacji na staże w ramach projektu. Dzień zakończenia II tury rekrutacji 12.03.2022. Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków IŚ, GiG, ZiIP i Bud do składania formularzy rekrutacji w Continue Reading

Rekrutacja na staże

Z dniem 07 lutego 2022 roku rozpoczynamy rekrutacje na staże w ramach projektu. Dzień zakończenia I tury rekrutacji 20.02.2022. Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków IŚ, GiG, ZiIP i Bud do składania formularzy rekrutacji w formie elektronicznej Continue Reading

Rekrutacja na staże

Z dniem 19 maja 2021 roku rozpoczynamy rekrutacje na staże w ramach projektu. Dzień zakończenia I tury rekrutacji 26.05.2021. Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków IŚ, GiG, ZiIP i Bud do składania formularzy rekrutacji w formie elektronicznej Continue Reading

Rekrutacja na szkolenia

Dnia 01.03.2021 rozpoczynamy I etap rekrutacji do projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00. Kursy (szkolenia) objęte rekrutacją: Certyfikowane szkolenia audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001 Grupa docelowa: Kierunek Zarządzanie i inżynieria Produkcji, II rok, St. Stacjonarne Continue Reading