Kontakt

 • Koordynator merytoryczny zadań:
  dr inż. Adam Lichota
  Tel. 12 617 49 57
  E-mail: alichota@agh.edu.pl
  Pawilon C-2, pokój 105

 

 • Wydziałowy Koordynator projektu:
  dr Anna Hołda
  Tel. 12 617 21 73
  E-mail: turno@agh.edu.pl
  Pawilon A-1, pokój 3.5

Wydziałowe Biuro Projektu

Email: wgigpower35@gmail.com

 • Specjalista ds ewaluacji i jakości:
  dr Anna Hołda
  Tel. 12 617 21 73
  E-mail: turno@agh.edu.pl
  Pawilon A-1, pokój 3.5HM
 • Specjalista ds informacji i promocji:
  dr inż. Aleksandra Radziejowska
  Tel. 12 617 47 71
  E-mail: aradziej@agh.edu.pl
  Pawilon A-1, pokój 301HM
 • Specjalista ds finansowych i administracyjnych:
  mgr inż. Renata Kowal
  Tel. 12 617 38 93
  E-mail: rekowal@agh.edu.pl
  Pawilon A-4, pokój 8