Rekrutacja na staże 2023

Z dniem 11 stycznia 2023 rozpoczynamy rekrutacje na staże dla wszystkich kierunków Wydziału. Zakończenie I tury rekrutacji 18.01.2023. Warunki uczestnictwa w stażach dostępne są w Regulaminie zamieszczonym poniżej 20220331 Regulamin odbywania staży – ver_2023